Tra cứu hồ sơ đơn vị
select
select
Tổng số : 1744 kết quả
STT Số biên nhận Chủ hồ sơ Ngày nộp Ngày trả Tình trạng hồ sơ Cán bộ tiếp nhận Hạn hồ sơ
1 6.TP10-X004.XND.2017 NGUYỄN VĂN HIỆP 24/10/2017 25/10/2017 Đang chờ trả dân Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả Đúng hạn 23 giờ 56 phút
2 5.TP10-X004.XND.2017 NGUYỄN VĂN XUYẾN 24/10/2017 25/10/2017 Đang xử lý Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả Còn hạn 23 giờ 49 phút
3 508.TP11-X006.XND.2017 CAO THỊ THÚY 24/10/2017 25/10/2017 Đang chờ trả dân Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả Đúng hạn 23 giờ 55 phút
4 507.TP11-X006.XND.2017 NGUYỄN HỮU KHOA 24/10/2017 25/10/2017 Đang xử lý Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả Còn hạn 23 giờ 47 phút
5 506.TP11-X006.XND.2017 NGUYỄN LÊ THỊ BÍCH PHƯƠNG 24/10/2017 25/10/2017 Đang xử lý Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả Còn hạn 23 giờ 47 phút
6 505.TP11-X006.XND.2017 HOÀNG VĂN THÀNH 24/10/2017 25/10/2017 Đang xử lý Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả Còn hạn 23 giờ 46 phút
7 504.TP11-X006.XND.2017 LÊ VĂN ĐÍCH 24/10/2017 25/10/2017 Đang xử lý Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả Còn hạn 23 giờ 46 phút
8 503.TP11-X006.XND.2017 NGUYỄN THỊ DUYÊN 24/10/2017 25/10/2017 Đang xử lý Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả Còn hạn 23 giờ 45 phút
9 502.TP11-X006.XND.2017 MAI THỊ THÚY 24/10/2017 25/10/2017 Đang xử lý Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả Còn hạn 23 giờ 45 phút
10 501.TP11-X006.XND.2017 NGUYỄN VĂN QUYẾT 24/10/2017 25/10/2017 Đang xử lý Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả Còn hạn 23 giờ 44 phút
Hiển thị 1 - 10. hồ sơ/trang.
Trang đầu   Trang trước   1  2  3  4  5  Trang tiếp   Trang cuối